Tìm kiếm
 

Quyết định Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn quận Sơn Trà
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 22/11/2021 Lượt xem: 13

Nội dung Quyết định Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn quận Sơn Trà xem tại đây:

Phụ lục ban kèm theo Quyết định 4708/QĐ-UBND của UBND quận Sơn Trà ngày 17 tháng 11 năm 2021 xem tại đây:

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT