Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Quyết định Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn quận Sơn Trà
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 22/11/2021 Lượt xem: 8

Nội dung Quyết định Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn quận Sơn Trà xem tại đây:

Phụ lục ban kèm theo Quyết định 4708/QĐ-UBND của UBND quận Sơn Trà ngày 17 tháng 11 năm 2021 xem tại đây:

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT