Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Công văn Triển khai Công văn số 7848/UBND-SYT ngày 22/11/2021 của UBND thành phố về giảm cấp độ dịch đối với phường An Hải Bắc
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 23/11/2021 Lượt xem: 8

Nội dung Công văn Triển khai Công văn số 7848/UBND-SYT ngày 22/11/2021 của UBND thành phố về giảm cấp độ dịch đối với phường An Hải Bắc xem tại đây:

Nội dung Công văn số 7848/UBND-SYT ngày 22/11/2021 của UBND thành phố về giảm cấp độ dịch đối với phường An Hải Bắc xem tại đây:

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT