Tìm kiếm
 

Bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 29/11/2021 Lượt xem: 10

Ngày 29 tháng 10 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/20/2021.

 

Theo đó, có 09 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành đã được bãi bỏ, bao gồm:

 

1. Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008;

2. Thông tư số 15/2009/TT-BTTTT ngày 04/5/2009;

3. Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT ngày 18/5/2010;

4. Thông tư số 15/2010/TT-BTTTT ngày 01/7/2010;

5. Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010;

6. Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011;

7. Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011;

8. Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 18/6/2016;

9. Thông tư số 19/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017.

 

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT