Tìm kiếm
 

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND quận Huỳnh Văn Hùng tại buổi họp về công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 11/12/2021
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 14/12/2021 Lượt xem: 17

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND quận Huỳnh Văn Hùng tại buổi họp về công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 11/12/2021 xem tại đây:
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT