Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Công văn triển khai Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định chi tiết một số nội dung cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 25/12/2021 Lượt xem: 24

Nội dung Công văn triển khai Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định chi tiết một số nội dung cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xem tại đây:

Nội dung Quyết định ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xem tại đây:

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT