Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Triển khai thi hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 02/01/2022 Lượt xem: 17

Uỷ ban Nhân dân quận Sơn Trà vừa ban hành văn bản về việc triển khai thi hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

 

Nghị định 118/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, cùng thời điểm có hiệu lực của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm  hành chính ngày 13/11/2020.

 

Bên cạnh việc quy định nhiều điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ban hành các mẫu biên bản và mẫu quyết định để sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính, thay thế cho các mẫu biên bản và mẫu quyết định để sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP.

 

Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ, UBND quận Sơn Trà yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các phường thuộc quận chủ động phổ biến nội dung Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý; chỉ đạo các công chức chịu trách nhiệm tham mưu về công tác xử lý vi phạm hành chính của đơn vị, địa phương nghiên cứu kỹ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP để thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân biết, nghiên cứu và triển khai thực hiện.

 

Công văn triển khai thi hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ của UBND xem tại đây:

Luật sửa đôit bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính xem tại đây:

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ của UBND xem tại đây:

 

Hồng Thuỷ

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT