Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Triển khai thi hành Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 10/01/2022 Lượt xem: 8

Ngày 06/01/2022, UBND quận ban hành Công văn bản 17/UBND-PYT về việc triển khai thi hành Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ, yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các phường thuộc quận chủ động phổ biến nội dung Nghị định số 124/2021/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý; chỉ đạo công chức, viên chức chịu trách nhiệm tham mưu về công tác xử lý vi phạm hành chính của đơn vị, địa phương nghiên cứu kỹ Nghị định số 124/2021/NĐ-CP để thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

 

Nội dung Nghị định số 124/2021/NĐ-CP  chi tiết xem tại đây:

Nội dung Công văn triển khai thi hành Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ xem tại đây:

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT