Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành đã hết hiệu lực thi hành
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 10/01/2022 Lượt xem: 19

Ngày 10/01/2022, UBND quận Sơn Trà ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành đã hết hiệu lực thi hành.

 

Trước đó, ngày 30/12/2021, UBND quận ra Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 792/2003/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà Ban hành Đề án thực hiện chương trình xây dựng quận Sơn Trà không có người nghiện ma túy trong cộng đồng.

 

Quyết định số 01/2021//QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 05/01/2022.

 

Nội dung Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà ban hành đã hết hiệu lực thi hành chi tiết xem tại đây:

 

Nội dung Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 792/2003/QĐ-UBND chi tiết xem tại đây:

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT