Tìm kiếm
 

Quận Sơn Trà ban hành Công văn công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã, quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 13/01/2022 Lượt xem: 56

Ngày 05/01, UBND quận Sơn Trà ban hành Công văn số 08/UBND - TNMT triển khai Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 23/06/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã, quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND quận yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc quận và Chủ tịch UBND các phường phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị nội dung Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; thực hiện niêm yết công khai Quyết định số 2183/QĐ-UBND và Bộ thủ tục hành chính được công bố kèm theo tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND phường; Văn phòng UBND quận phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận thực hiện niêm yết công khai Quyết định số 2183/QĐ-UBND và Bộ thủ tục hành chính được công bố kèm theo tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND quận.

 

Nội dung Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng xem tại đây:

 

Nội dung kèm theo công văn số 08/UBND -TNMT ngày 05/01/2022 của UBND quận xem tại đây:

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT