Tìm kiếm
 

UBND quận Sơn Trà: Triển khai Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 13/01/2022 Lượt xem: 27

Ngày 10/01, UBND quận Sơn Trà ban hành Công văn số 40/UBND-VP thực hiện Công văn số 50/UBND-BĐBP ngày 06/01/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà yêu cầu các phòng, ban, ngành thuộc quận và UBND các phường tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nội dung Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh thì kịp thời phản ánh về Đồn Biên phòng Sơn Trà để tổng hợp, tham mưu UBND quận báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

 

Nội dung Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ xem tại đây:

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT