Tìm kiếm
 

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Quận ủy Sơn Trà tháng 01/2022
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 14/01/2022 Lượt xem: 39

Ngày 11/01/2022, Văn phòng Quận ủy ban hành Thông báo số 03-TB/VPQU về việc tiếp công dân tháng 01 năm 2022 của đồng chí Bí thư Quận ủy.

 

Theo đó, thực hiện Quy định số 07-QĐ/QU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý đơn, thư gửi đến Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Quận ủy, đồng chí Bí thư Quận ủy Sơn Trà thực hiện tiếp công dân tháng 01 năm 2022, cụ thể như sau:

 

Thời gian tiếp công dân: Từ 14h00 đến 17h00, ngày 20 tháng 01 năm 2022 (Thứ Năm); tại Trụ sở tiếp công dân quận Sơn Trà - số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà.

 

Thông báo này được niêm yết tại Trụ sở tiếp công dân quận, phường và đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của quận để các tổ chức, người dân được biết và liên hệ.

 

Nội dung chi tiết xem tại đây:

BBT

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT