Tìm kiếm
 

Quyết định công bố cấp độ dịch đối với các khu vực thuộc phường An Hải Bắc, An Hải Đông, An Hải Tây và Phước Mỹ
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 17/01/2022 Lượt xem: 608

Quyết định công bố cấp độ dịch đối với các khu vực thuộc phường An Hải Bắc, An Hải Đông, An Hải Tây và Phước Mỹ xem tại đây:
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT