Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là trước và sau tết Nguyên đán Nhân Dần 2022
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 19/01/2022 Lượt xem: 15

UBND quận Sơn Trà vừa ban hành văn bản chỉ đạo việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là trước và sau tết Nguyên đán Nhân Dần năm 2022; yêu cầu các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận và Ủy ban nhân dân các phường tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 11- CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và một số nội dung quan trọng; Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, giáo dục phẩm chất, đạo đức, ý thức phục vụ người dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; không để tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vắng mặt tại nơi làm việc, nhất là tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả vắng mặt có lý do chính đáng thì phải bố trí cán bộ, công chức, viên chức thay thế để xử lý và giải quyết công việc của tổ chức, công dân.

 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi…; nếu để xảy ra sai phạm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương trước và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần

 

UBND quận giao Văn phòng UBND quận theo dõi, giám sát camera tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trong những ngày làm việc trước và sau tết Nguyễn đán Nhâm Dần - 2022; tham mưu UBND quận phân công cán bộ, công chức, viên chức trực Tết theo đúng quy định. Giao Phòng Nội vụ quận thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trước và sau Nguyên đán Nhâm Dần.

 

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT