Tìm kiếm
 

Quận ủy Sơn Trà triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) năm 2022
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 17/02/2022 Lượt xem: 22

Sáng ngày 17/02, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thắng Lợi – TUV, Bí thư Quận ủy, Bộ phận Thường trực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) Quận ủy Sơn Trà đã tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 theo tinh thần chỉ đạo chung là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ một cách kịp thời, nghiêm túc; trong đó chú trọng nhân rộng các mô hình hay, đem lại hiệu quả thiết thực.

 

Chương trình được chia theo lịch trình và thời gian cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong Bộ phận Thường trực và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Quận ủy; trong đó lưu ý những nội dung mới như tiếp tục hướng dẫn, triển khai sâu rộng Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiến về chỉ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; xây dựng và thữ hiện có hiệu quà  Đề án của BTV Thảnh ủy về “Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đội n gũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững đến năm 2025 và nhứng năm tiếp theo” trên địa bàn quận…

 

Việc xây dựng và ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 với các giải pháp, nhiệm vụ thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đảm bảo nguyên tắc tự phê bình và phê bình được thực hiện thường xuyên hơn trong sinh hoạt Đảng nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị trên địa bàn quận.

Kim Dung

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT