Tìm kiếm
 

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và kết quả bƣớc đầu triển khai mô hình chính quyền đô thị tại địa phƣơng
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 21/07/2021 Lượt xem: 44

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và kết quả bƣớc đầu triển khai mô hình chính quyền đô thị tại địa phƣơng
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT