Tìm kiếm
 

Quyết định phê duyệt KH LCNT gói thầu Lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch TL 1-500, Công trình: Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 07/10/2021 Lượt xem: 1

Quyết định phê duyệt KH LCNT gói thầu Lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch TL 1-500, Công trình: Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT