Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Công văn triển khai thực hiện Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 21/02/2022 Lượt xem: 40

Nội dung Công văn triển khai thực hiện Nghị định  16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ xem tại đây:
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT