Tìm kiếm
 

03 nhiệm vụ trọng tâm của UBND quận Sơn Trà năm 2022
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 21/02/2022 Lượt xem: 40

Ngày 15 tháng 01 năm 2022, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND về việc ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2022. Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 03 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của các sở, ban, ngành năm 2022.

 

Đối với UBND quận Sơn Trà, 03 nhiệm vụ trọng tâm được UBND thành phố giao thực hiện trong năm 2022, cụ thể như sau:

 

- Nhiệm vụ 1: Hoàn thành giải tỏa Dự án Tuyến đường 45m đoạn từ Lê Hữu Trác đến Nguyễn Văn Thoại.

 

- Nhiệm vụ 2: Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch lộ giới kiệt, hẻm trên địa bàn quận Sơn Trà.

 

- Nhiệm vụ 3: Hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ chính sách.

Văn phòng UBND quận

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT