Tìm kiếm
 

Đà Nẵng: Ban hành Kế hoạch đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận huyện (DDCI) thành phố Đà Nẵng năm 2021
Người đăng tin: Nguyễn Quang Học Ngày đăng tin: 22/02/2022 Lượt xem: 37

Nhằm tiếp tục thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận huyện (DDCI), tạo động lực cải cách liên tục, hướng đến tạo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/UBND về Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận huyện (DDCI) thành phố Đà Nẵng năm 2021.

 

Kế hoạch đặt ra 05 mục tiêu cụ thể, đó là:

 

- Đánh giá khách quan năng lực điều hành của các sở, ban, ngành và quận, huyện trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, để từ đó hỗ trợ các sở, ban, ngành và quận, huyện cải thiện hiệu quả hoạt động của đơn vị mình.

 

- Tạo sự cạnh tranh, thi đua lành mạnh về chất lượng điều hành giữa chính quyền các sở, ban, ngành và quận, huyện, từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp. Từ đó, góp phần vào nỗ lực chung của chính quyền thành phố trong việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

 

-  Cung cấp cho lãnh đạo thành phố một công cụ hiệu quả để giám sát và chỉ đạo cải thiện chất lượng điều hành đối với các sở, ban, ngành và quận, huyện. Đồng thời giúp lãnh đạo thành phố xác định được những thực tiễn tốt về chất lượng điều hành tại chính các đơn vị sở, ban, ngành và quận, huyện, để từ đó nhân rộng ra các đơn vị khác.

 

- Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi để doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của các sở, ban, ngành và quận, huyện trên địa bàn thành phố.

 

- Xây dựng hình ảnh thân thiện và cầu thị của cấp sở, ban, ngành và quận, huyện đối với cộng đồng kinh doanh.

 

Nội dung chi tiết của Kế hoạch xem tại đây:

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT