Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Tiếp tục phát động Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt lần thứ tư - năm 2022
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 03/03/2022 Lượt xem: 15

Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà vừa có văn bản về việc vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương tham gia, tuyên truyền Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt lần thứ tư - năm 2022 do Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố tổ chức.

Theo đó, để phát huy hơn nữa sự lan tỏa của Cuộc thi trong thời gian đến, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà đề nghị cụm trưởng các cụm thi đua thuộc quận, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quận tiếp tục giới thiệu, tuyên truyền về kế hoạch cuộc thi và tính năng của website của cuộc thi theo địa chỉ https://bantdktdanang.wixsite.com/nguoitotviectot2022. Ngoài giới thiệu cụ thể thể lệ cuộc thi, Website của cuộc thi còn hỗ trợ các tổ chức, cá nhân gửi bài trực tuyến về Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố. Đồng thời, toàn bộ kết quả gửi bài của các đơn vị, địa phương sẽ được cập nhật hằng ngày để theo dõi, đánh giá kịp thời. Các tập thể, cá nhân truy cập website trên để nộp bài dự thi và theo dõi kết quả nộp bài; tăng cường tuyên truyền vận động Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tham gia viết và gửi bài dự thi theo địa chỉ website trên.

UBND quận giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận rà soát trên website quận, phường các bài viết về gương người tốt, việc tốt của Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quận để chọn lọc bài gửi bài tham gia Cuộc thi trước ngày 30/4/2022. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo quận theo dõi, đôn đốc các trường trong việc triển khai tham gia Cuộc thi; đề nghị Hiệu trưởng các trường chỉ đạo giáo viên tăng cường tham gia viết bài tham gia Cuộc thi. Cụm trưởng các Cụm thi đua thuộc quận, thủ trưởng các đơn vị, địa phương quan tâm xem xét bổ sung nội dung tham gia cuộc thi vào tiêu chí xét thi đua, khen thưởng trong năm 2022, sử dụng kết quả cuộc thi để đánh giá các tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

Thể lệ Cuộc thi xem tại đây ./.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT