Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự vỉa hè, bán hàng rong, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Sơn Trà năm 2022
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 03/03/2022 Lượt xem: 32

Nhằm lập lại cảnh quan đô thị, đảm bảo trật tự vỉa hè, lòng đường; xử lý tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách, lang thang xin ăn biến tướng trên địa bàn quận, UBND quận Sơn Trà vừa ban hành Kế hoạch tổ chức ra quân xử lý trật tự đô thị, trật tự vỉa hè, bán hàng rong, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận năm 2022.

Theo đó, UBND quận yêu cầu cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, đảm bảo tốt công tác trật tự đô thị, trật tự vỉa hè, lòng đường; chống chèo kéo khách, bán hàng rong, lang thang xin ăn biến tướng trên các tuyến đường, lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường tại các khu vực chợ, tạo cảnh quan đô thị thông thoáng góp phần thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU về “Năm văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn quận Sơn Trà. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, kết hợp thực hiện nghiêm các chế tài theo quy định của pháp luật. Huy động lực lượng và phương tiện thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự đô thị, trật tự vỉa hè, lòng đường, bán hàng rong, chèo kéo khách, lang thang xin ăn biến tướng. Phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các giải pháp, xử lý kiên quyết đối với các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nhằm lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, tạo cảnh quan đô thị đường thông, hè thoáng trên các tuyến đường chính của quận Sơn Trà.

Nội dung công tác ra quận bao gồm: Đảm bảo trật tự vỉa hè, lòng đường; Xử lý lối thoát hiểm; Xử lý mái hiên lấn chiếm không gian vỉa hè và Xử lý hàng rong, chèo kéo khách, lang thang xin ăn biến tướng.

Về thời gian thực hiện: Từ ngày 10/3/2022 đến 25/3/2022, tổ chức truyên truyền rộng rãi trên toàn địa bàn quận, hướng dẫn cho người dân biết để tự tháo dỡ và di dời phương tiện, vật dụng lấn chiếm vỉa hè, không gian vỉa hè, lòng đường. Từ ngày 26/03/2022 đến 15/04/2022, các phường gửi thông báo đến người dân yêu cầu chấp hành tự tháo dỡ và di dời phương tiện, vật dụng lấn chiếm vỉa hè, không gian vỉa hè, lòng đường. Từ ngày 16/04/2022 đến 31/05/2022, đồng loạt ra quân xử lý dứt điểm các nội dung trong kế hoạch, hoàn thành trước ngày 31/5/2022. Từ ngày 01/6/2022, quận tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch ra quân; tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm và triển khai công tác quản lý, duy trì không để tái diễn việc lấn chiếm vỉa hè.

Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT