Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Triển khai Cuộc thi tìm hiểu Luật Thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 07/03/2022 Lượt xem: 15

Ngày 03/03, UBND quận Sơn Trà ban hành công văn số 474/UBND-PNV về việc triển khai cuộc thi tìm hiểu Luật Thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, UBND quận Sơn Trà giao cho Quận Đoàn Sơn Trà tiến hành triển khai, phổ biến ý nghĩa, nội dung Cuộc thi đến toàn thể đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận; đảm bảo số lượng đoàn viên tham gia dự thi đạt tối thiểu 50% so với số lượng đoàn viên hiện có. Đồng thời yêu cầu các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và UBND các phường phổ biến Cuộc thi để cán bộ, công chức, viên chức tham gia, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức trẻ; tăng cường công tác tuyên truyền Cuộc thi trên trang thông tin điện tử và Fanpage của quận, phường để vận động rộng rãi mọi người cùng tích cực tham gia.

Nội dung công văn xem tại đây:

Nội dung chi tiết kế hoạch xem tại đây:

Quang Học

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT