Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 08/03/2022 Lượt xem: 13

Ngày 04/2/2022, UBND quận ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022 trên địa bàn quận, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; quyết tâm tiếp tục kéo giảm và kiềm chế tai nạn giao thông từ 5% trở lên về số vụ, chết và bị thương so với năm 2021, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn; hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn và không để xảy ra ùn tắc giao thông khi kiểm soát dịch bệnh; phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm thông suốt, trật tự, an toàn, hiệu quả; tiếp tục phát triển hệ thống vận tải khách công cộng gắn với kiểm soát, tiến tới giảm thiểu phương tiện giao thông cá nhân theo lộ trình; không để lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh trong hoạt động giao thông vận tải.

UBND quận yêu cầu các thành viên Ban An toàn giao thông quận và Ban An toàn giao thông phường xây dựng kế hoạch hoạt động với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với tinh thần “vì sức khoẻ, sinh mạng của người tham gia giao thông” phù hợp chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức; Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên toàn thành phố từ quận đến phường ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2022; Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ;. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; tuyên truyền ATGT; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATG; Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025.

Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND quận yêu cầu các thành viên Ban ATGT quận và Ban ATGT các phường cần gắn chặt công tác bảo đảm TTATGT với công tác phòng chống dịch COVID-19, tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm mà Kế hoạch đề ra; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch một cách hiệu quả, thiết thực.

Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây ./.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT