Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Trẻ em năm 2022
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 08/03/2022 Lượt xem: 16

Ngày 03/3/2022, UBND quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác Trẻ em năm 2022. Mục tiêu chung được Kế hoạch đặt ra là: Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật trẻ em; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội đối với công tác trẻ em; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em từ môi trường gia đình, nhà trường và xã hội; tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, tinh thần, hòa nhập cộng đồng.

Theo đó, UBND quận đề ra 05 mục tiêu cụ thể và các nội dung hoạt động thực hiện 05 mục tiêu đó, bao gồm: Phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em; Bảo vệ trẻ em; Giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em; Tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác trẻ em.

UBND quận đề nghị các phòng, ban, ngành, UBND các phường thuộc quận, các hội, Đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai tổ chức thực hiện theo Kế hoạch; giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai Kế hoạch, tổ chức kiểm tra, theo dõi, tổng hợp báo cáo về UBND quận và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây ./.

Thanh Phong

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT