Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
UBMTTQVN quận Sơn Trà: Quán triệt Chỉ thị số 11-CT/TU và Quyết định số 2838-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 24/03/2022 Lượt xem: 40

Chiều ngày 22/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 30/11/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ “Về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn thành phố”; Quyết định số 2838-QĐ/TU, ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ về ban hành Quy chế thực hiện giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và Nhân dân thành phố trong điều kiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố. Ông Trần Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã về dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Bùi Nguyễn Tấn Phong - UV BTVQU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận quán triệt nội dung cơ bản Chỉ thị số 11-CT/TU và Quyết định số 2838-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ; triển khai Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và Kế hoạch giám sát hoạt động của đại biểu dân cử năm 2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Các văn bản của Thành ủy đã giúp cho hệ thống Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, sự phối hợp trong tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội nhằm đáp ứng được yều cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBMTTQVN quận đề nghị Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong quận tập trung tổ chức quán triệt, phổ biến những nội dung cốt lõi Chỉ thị số 11-CT/TU, Quyết định số 2838-QĐ/TU đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, để các chủ trương, đường lối của Thành ủy Đà Nẵng đi vào cuộc sống, phù hợp tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phải xác định được những nội dung trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề thiết thực liên quan đến quyền lợi và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của đoàn viên, hội viên và người dân; đảm bảo phải có sự vào cuộc, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp, các ngành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong thời gian tới.

Hà Nguyễn

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT