Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Triển khai thực hiện Đề án thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” trên địa bàn quận năm 2022
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 31/03/2022 Lượt xem: 20

Ngày 30/3, UBND quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 84-KH/UBND triển khai thực hiện Đề án thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” trên địa bàn quận trong năm 2022, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa, kiểm soát, đẩy lùi các loại tội phạm, băng nhóm tội phạm; kiểm soát, quản lý người nghiện, người sử dụng ma túy trái phép, người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường biện pháp phòng chống bạo hành, xâm hại trẻ em, trẻ em bị đuối nước; xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị; thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); hỗ trợ nhà ở, tạo việc làm cho Nhân dân và các đối tượng yếu thế ổn định cuộc sống góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Kế hoạch đề ra 03 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình thành phố “5 không”, Chương trình thành phố và Chương trình thành phố “4 an” trên địa bàn quận trong năm 2022. Trong đó, Chương trình thành phố “5 không” tập trung vào các nhiệm vụ: Không có giết người để cướp của, băng nhóm tội phạm bảo kê, tín dụng đen và đòi nợ thuê; Không có người nghiện ma túy không được kiểm soát trong cộng đồng; Không có học sinh bị bạo hành, xâm hại trong nhà trường; học sinh bỏ học, bị đuối nước; Không có người lang thang xin ăn; Không có hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình thành phố “3 có”, tập trung vào các nhiệm vụ: Có nhà ở; Có việc làm; Có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Chương trình thành phố “4 an”, tập trung vào các nhiệm vụ: Đảm bảo An ninh trật tự; An toàn giao thông; An toàn thực phẩm và An sinh xã hội.

UBND quận yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị căn cứ Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, đảm bảo đúng tiến độ, thực chất, tạo sự đồng thuận, cơ chế phối hợp liên ngành đồng bộ thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra. Trong đó, giao các phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Y tế, Công an quận là cơ quan Thường trực các Chương trình thuộc lĩnh vực ngành phụ trách; chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND quận ban hành Kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện mục tiêu các Chương trình; đồng thời theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ và đột xuất theo yêu cầu về UBND quận và thành phố để kịp thời chỉ đạo./.

Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây ./.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT