Tìm kiếm
 

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả tháng 03/2022 và quý I UBND quận Sơn Trà
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 05/04/2022 Lượt xem: 2

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả tháng 03/2022 và quý I UBND quận Sơn Trà
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT