Tìm kiếm
 

Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền Chuyển đổi số quận Sơn Trà năm 2022
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 05/04/2022 Lượt xem: 3

Kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền Chuyển đổi số quận Sơn Trà năm 2022
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT