Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Sơn Trà: Triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 08/04/2022 Lượt xem: 17

Ngày 07/4/2022, UBND quận Sơn Trà ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, chống rác thải nhựa trên địa bàn quận năm 2022, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng đối với hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt, giá trị của rác tài nguyên và lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường, mối đe dọa của rác thải nhựa đối với môi trường tự nhiên, sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng môi trường từ nhiên trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2021-2025”.

Kế hoạch đề ra 05 mục tiêu cụ thể, bao gồm: 100% phường có phương án tổ chức, triển khai chi tiết công tác phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn ban hành trong tháng 4/2022; Trên 90% tổ dân phố triển khai phân loại rác tại nguồn và 85% hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn hiệu quả tại địa bàn khu dân cư; Trên 70% cơ sở dịch vụ, du lịch đang hoạt động triển khai phân loại CTRSH tại nguồn theo phương thức chung của thành phố; 100% trường học triển khai phân loại CTRSH tại nguồn theo phương thức chung của thành phố; Trên 80% chợ, siêu thị, trung tâm thương mại được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

UBND quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ xã hội, ngân sách nhà nước để thực hiện kế hoạch; tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện, đồng thời vận động gia đình, người thân, bạn bè, hàng xóm cùng thực hiện triển khai phân loại CTRSH, chống rác thải nhựa tại cơ quan và tại gia đình; triển khai đồng bộ các hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt, thường xuyên đánh giá, cải tiến, phát huy những sáng kiến, đóng góp của cộng đồng, huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân sinh sống và làm việc trên địa bàn quận.

UBND quận giao Phòng Tài nguyên và Môi trường quận là đầu mối cập nhật, tham mưu UBND quận triển khai Kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ và tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND thành phố theo định kỳ hàng năm và đột xuất.

Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT