Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2022
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 21/04/2022 Lượt xem: 9

Ngày 14/4/2022, UBND quận ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn quận, nhằm thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp giảm nghèo đa chiều, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, cải thiện nhà ở, điều kiện sống, nước sạch, vệ sinh và thông tin…Tập trung huy động nguồn lực, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, hộ nghèo; Tăng cường vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ tạo điều kiện cho người trong hộ nghèo, nhằm cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững góp phần góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Chương trình An sinh xã hội trên địa bàn quận.

Kế hoạch đặt ra 09 mục tiêu cụ thể, gồm:

1. Phấn đấu giảm 1,64% tỷ lệ hộ nghèo còn khả năng lao động trên tổng số hộ dân cư tương ứng với 620 hộ nghèo. Giảm 0,72% hộ cận nghèo trên tổng số hộ dân cư tương ứng với 270 hộ nghèo.

2. 100% hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; Vận động người thuộc hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế có hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế của Nhà nước.

3. Hỗ trợ hộ nghèo đang ở nhà tạm, nhà hư hỏng nặng có đất ở ổn định được xây mới nhà ở; nhà cấp 4 xuống cấp được hỗ trợ sửa chữa.

4. Đào tạo nghề cho khoảng 20 đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu và kết nối giới thiệu việc làm phù hợp cho 200 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

5. Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng từ 01- 02 mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

6. Hỗ trợ 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo chuẩn thành phố khi có nhu cầu vay vốn được vay vốn.

7. 100% trẻ em hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo chính sách quy định và được phổ cập phổ thông trung học cơ sở; các trường hợp không tiếp tục theo học văn hóa thì được hỗ trợ học nghề.

8. Củng cố, kiện toàn hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp quận và phường; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý chương trình giảm nghèo; kiên quyết không thực hiện hỗ trợ đối với những hộ chây ỳ, ỷ lại, lười lao động; đẩy mạnh

công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách giảm nghèo nhằm nâng nâng cao nhận thức cho người nghèo.

9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo; kiểm tra giám sát thực hiện chương trình giảm nghèo.

UBND quận giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả; trong đó giao PHòng LĐ-TB&XH quận là cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo giảm nghèo quận chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp, báo cáo về UBND quận, Ban Chỉ đạo giảm nghèo của quận để kịp thời theo dõi, chỉ đạo và giải quyết.

Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT