Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
NGÂN HÀNG CSXH QUẬN SƠN TRÀ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2022/QĐ-TTG NGÀY 4/4/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 26/04/2022 Lượt xem: 96

Thực hiện theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến. Văn bản số 2466/NHCS-TDSV của Tổng Giám đốc NHCSXH ngày 04/4/2022 ban hành hướng dẫn nghiệp vụ cho cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng vay vốn:

- Học sinh các cấp đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục.

- Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

2. Điều kiện vay vốn

Học sinh, sinh viên phải đáp ứng các điều kiện vay vốn sau:

- Là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (có bố, mẹ hoặc bố mẹ mất do dịch Covid-19).

- Không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức.

3. Mục đích sử dụng vốn vay

Vốn vay được sử dụng để mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến bao gồm: Máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị ghi hình kỹ thuật số (webcam), thiết bị thu thanh (microphone).

4. Phương thức cho vay

- NHCSXH thực hiện phương thức cho vay có ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức chính trị-xã hội theo quy định của NHCSXH. Việc cho vay đối với học sinh, sinh viên được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình có học sinh, sinh viên là người đứng tên vay vốn tại NHCSXH.

- NHCSXH thực hiện phương thức cho vay trực tiếp tại NHCSXH nơi cư trú hoặc nơi nhà trường đóng trụ sở đối với trường hợp khách hàng vay vốn thuộc đối tượng là Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Pháp luật Việt Nam, đã đủ 18 tuổi nếu trong hộ gia đình không còn thành viên nào đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không còn sức lao động, không có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

5. Mức vốn cho vay

Mức vốn cho vay tối đa 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên.

6. Lãi suất cho vay

- Lãi suất cho vay 1,2%/năm.

- Lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn.

7. Thời hạn cho vay

- Đối với học sinh, sinh viên vay vốn thông qua hộ gia đình: Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng.

- Đối với trường hợp sinh viên trực tiếp đứng tên vay vốn (đã đủ 18 tuổi nếu trong hộ gia đình không còn thành viên nào đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không còn sức lao động, không có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật).

+ Tại thời điểm vay vốn nếu thời gian dự kiến kết thức khóa học còn từ 24 tháng trở lên thì thời hạn vay vốn tối đa được tính từ ngày vay đến hết 12 tháng sau thời điểm dự kiến kết thúc khóa học.

+ Thời điểm dự kiến kết thúc khóa học của sinh viên được xác định theo giấy xác nhận của nhà trường.

8. Giải ngân

- Căn cứ hồ sơ vay vốn đã được phê duyệt, NHCSXH giải ngân cho khách hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng.

9. Thời hạn giải ngân nguồn vốn cho vay

Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay không vượt quá thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 hoặc thời điểm hết nguồn vốn cho vay theo quy định tại khoản 1, Điều 10 Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính Phủ, tùy theo điều kiện nào đến trước.

 

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội quận Sơn Trà.

Địa chỉ: số 43, đường Chu Huy Mân, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Số điện thoại: 0236.3986683.

Thông tin chi tiết Quyết định 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ xem tại đây./.

Duy Thảo

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT