Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản
Sơn Trà: Tuyên truyền về Bảo vệ môi trường
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 27/04/2022 Lượt xem: 8

Ngày 25/4/2022, Ban Tuyên giáo Quận ủy Sơn Trà ban hành Công văn số 159-CV/BTGQU về việc gửi tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường, nhằm quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành.

Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị sớm triển khai tuyên truyền và định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức trong công tác bảo vệ môi trường./.

Nội dung chi tiết

- văn bản

- đề cương tuyên truyền

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT