Tìm kiếm
 

Về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 02/06/2022 Lượt xem: 3

Về việc tăng cường quản lý hoạt động  bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh

Luật Di sản Văn hóa

Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa;

Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT