Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Triển khai Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 13/06/2022 Lượt xem: 24

Ngày 30/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Để triển khai kịp thời Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản số 4279/HD-NHCS ngày 30/5/2022 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ, Ngân hàng CSXH quận Sơn Trà đã kịp thời báo cáo, tham mưu UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận Sơn Trà hướng dẫn triển khai thực hiện việc hỗ trợ lãi suất khi vay vốn, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ lãi suất:

Khách hàng vay vốn NHCSXH có các khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện được Ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất theo quy định và chưa hoàn thành việc tất toán khoản vay (tính đến 29/05/2022).

2. Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất :

Việc hỗ trợ lãi suất bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách.

Ngân sách nhà nước bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn hỗ trợ lãi suất để Ngân hàng CSXH thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng. Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 nghìn tỷ đồng.

Ngân hàng CSXH thực hiện hỗ trợ lãi suất bảo đảm đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng. Không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với dư nợ quá hạn hoặc được gia hạn nợ.

3. Điều kiện được hỗ trợ lãi suất

a. Có khoản vay đáp ứng các điều kiện sau:

Thuộc các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng CSXH cho vay theo: Nghị định của Chính phủ. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị-xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước; hiệp định, hợp đồng vay lại từ nguồn vốn ODA và ưu đãi nước ngoài; thỏa thuận tài trợ nước ngoài khác.

Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm. Được Ngân hàng CSXH giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

b. Khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.

4. Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất, thời gian vay được hỗ trợ lãi suất, mức hỗ trợ lãi suất:

Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất là từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, hoặc khi Ngân hàng CSXH thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tùy theo thời điểm nào đến trước.

Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất.

5. Phương thức hỗ trợ lãi suất

Ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn thông qua Ngân hàng CSXH và thực hiện chi trả số tiền hỗ trợ lãi suất cho Ngân hàng CSXH theo quy định.

Hằng tháng, Ngân hàng CSXH thực hiện tính số tiền lãi được hỗ trợ và giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của khách hàng vay vốn./.

Duy Thảo

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT