Tìm kiếm
 

Về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng về phân bổ dân số các phân khu.
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 08/07/2022 Lượt xem: 38

Về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư liên quan hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng về phân bổ dân số các phân khu.

Phiếu lấy ý kiến cơ quan tổ chức

Phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư

Báo cáo, kế hoạch thực hiện

Phương án phân bổ

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT