Tìm kiếm
 

Quyết định ban hành Quy trình Kiểm tra, giám sát thực hiện gói thầu:" Thuê dịch vụ vệ sinh công cộng theo phân cấp trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2022-2024 (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/12/2024)
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 08/07/2022 Lượt xem: 12

Quyết định ban hành Quy trình Kiểm tra, giám sát thực hiện gói thầu:" Thuê dịch vụ vệ sinh công cộng theo phân cấp trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2022-2024 (từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/12/2024)
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT