Tìm kiếm
 

Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch phổ biến, quán triệt và triển khai Kết luận số 209-KL/TU ngày 22/6/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển quận Sơn Trà đến năm 2030 và những năm tiếp theo
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 27/07/2022 Lượt xem: 13

Ngày 20/7/2022, Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 73-KH/QU về phổ biến, quán triệt và triển khai Kết luận số 209-KL/TU ngày 22/6/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển quận Sơn Trà đến năm 2030 và những năm tiếp theo, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động, sự quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển quận Sơn Trà theo đúng tinh thần Kết luận số 209-KL/TU.

Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị xác định rõ chức năng, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Kết luận số 209-KL/TU; quá trình thực hiện phải tạo sự đồng bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 209-KL/TU phải được tiến hành thường xuyên, định kỳ. Việc tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai nội dung Kết luận số 209- KL/TU phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện.

Ban Thường vụ Quận ủy giao Ban Tuyên giáo Quận ủy tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai nội dung Kết luận số 209-KL/TU cho cán bộ chủ chốt của quận; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi và báo cáo kết quả việc tổ chức quán triệt, triển khai Kết luận số 209-KL/TU trên địa bàn quận.

Chi tiết kế hoạch xem tại đây./.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT