Tìm kiếm
 

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí VõVăn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022)
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 29/07/2022 Lượt xem: 8

Ngày 26/7/2022, Ban Tuyên giáo Quận ủy Sơn Trà ban hành Hướng dẫn số 77-HD/BTGQU về tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí VõVăn Kiệt, nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, cống hiến to lớn, quan trọng của đồng chí Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng; khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

Ban Tuyên giáo Quận ủy yêu cầu, thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần khích lệ, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân noi gương đồng chí Võ Văn Kiệt, chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hăng say học tập, lao động, cống hiến sức lực, trí tuệ góp phần xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Công tác tuyên truyền, kỷ niệm cần tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả; tránh phô trương, hình thức, lãng phí; kết hợp với tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và các ngày lễ lớn của dân tộc; tổ chức phát động và phản ánh các phong trào thi đua yêu nước.

Về nội dung tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

1. Thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt: Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chiến sỹ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì hạnh phúc của Nhân dân, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

2. Những cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là một trong những người đi đầu công cuộc đổi mới ở Việt Nam (từ năm 1986), với những chỉ đạo, điều hành mang dấu ấn quan trọng, táo bạo trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, góp phần đưa đất nước ta vượt qua thời điểm khó khăn, bước vào thời kỳ ổn định và phát triển; khẳng định Đồng chí là nhà lãnh đạo thực tiễn, có tư duy chiến lược, quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn tìm tòi, trăn trở tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

3. Phẩm chất cao đẹp của đồng chí Võ Văn Kiệt: Luôn hết lòng vì đất nước, vì Nhân dân, lấy mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân làm lẽ sống; luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, thương yêu đồng bào, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và thế hệ trẻ Việt Nam học tập, noi theo.

4. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo và khởi xướng; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và vai trò, đóng góp to lớn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

5. Tình cảm của cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước, đặc biệt là Nhân dân các tỉnh phía Nam và quốc tế đối với đồng chí Võ Văn Kiệt; các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra tại các bộ, ngành, địa phương trong cả nước, nhất là các hoạt động lớn, trọng tâm.

Nội dung chi tiết Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 100 Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt xem tại đây.

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 100 Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt xem tại đây./.

Hồng Thủy

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT