Tìm kiếm
 

Về việc tuân thủ quy định phòng cháy, chữa cháy trong lập hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng
Người đăng tin: Việt LĐ Ngày đăng tin: 29/07/2022 Lượt xem: 4

Về việc tuân thủ quy định phòng cháy, chữa cháy trong lập hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT