Tìm kiếm
 

Miễn lệ phí trước bạ đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 26/11/2015 Lượt xem: 17

Thực hiện Công văn số:16139/BTC-CST ngày 02/11/2015 của Bộ Tài chính và Công văn số:8976/UBND-KTTH ngày 11/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký, ngày 23/11/2015, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà đã ban hành Công văn số 1411/UBND-VP chỉ đạo các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân các phường thực hiện tốt việc triển khai miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký trên địa bàn quận.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao Chi Cục thuế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng với Công an quận triển khai đến các đơn vị trực thuộc, thực hiện việc đăng ký xe máy điện theo quy định của Bộ Công an và miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký theo đúng hướng dẫn của Bộ tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố.
Đài Truyền thanh quận, Trang thông tin điện tử quận và Ủy ban nhân dân các phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung việc triển khai miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký để nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện.
Mai Hồng
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT