Tìm kiếm
 

Hướng dẫn khai thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo pháp khoán năm 2016
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 26/11/2015 Lượt xem: 33

Thực hiện hướng dẫn khai thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo pháp khoán năm 2016 theo quy định tại Thông tư số: 92/2015-TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, ngày 20/11/2015, Chi cục thuế quận Sơn Trà đã ban hành văn bản số: 817/CCT hướng dẫn các hộ kinh doanh trên địa bàn quận thực hiện một số nội dung sau:

Về khai thuế, hộ kinh doanh khai thuế khoán ổn định một lần/năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung cấp từ ngày 20/11/2015 đến ngày 05/12/2015.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán mới ra kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh trong năm thì thời hạn khai thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc thay đổi ngành, nghề, quy mô.

Doanh thu và mức thuế khoán năm 2016 đối với hộ kinh doanh là doanh thu và mức thuế không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

Về nộp hồ sơ khai thuế, hộ kinh doanh nộp tờ khai thuế ổn định đầu năm đến Tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế đặt tại UBND phường, chậm nhất là ngày 15/12/2015.

Hộ kinh doanh mới ra kinh doanh hoặc có thay đổi ngành, nghề, quy mô kinh doanh trong năm thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc thay đổi ngành, nghề, quy mô kinh doanh.

Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế nộp báo cáo sử dụng hóa đơn theo quý đến Chi Cục thuế chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

Về nộp thuế, hộ kinh doanh nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế được gửi đến hộ kinh doanh chậm nhất là ngày 20/01/2016, hoặc ngày 20 hàng tháng đối với hộ kinh doanh mới ra kinh doanh trong năm.

Sau khi nộp tiền thuế vào ngân sách Nhà nước, hộ kinh doanh được nhận chứng từ nộp thuế là Giấy nộp tiền, có xác nhận của Ngân hàng thương mại để làm căn cứ xác định hộ kinh doanh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Cơ quan thuế công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế khoán lần 1 từ ngày 20/12/2015; công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế khoán lần 2 từ ngày 20/01/2016.

Về địa điểm công khai và hình thức công khai, niêm yết tài liệu công khai tại Bộ phận Một cửa của Chi cục thuế; Ủy ban nhân dân quận; tại địa điểm thích hợp của Ủy ban nhân dân phường; Trụ sở Đội thuế; Ban quản lý chợ; gửi tài liệu công khai đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và Mặt trận Tổ quốc phường.

Gửi trực tiếp đến hộ kinh doanh bao gồm: Thông báo thuế phải nộp kèm theo Bảng công khai thông tin của các hộ kinh doanh trên cùng địa bàn (tối đa 200 hộ kinh doanh).

Đăng công khai thông tin hộ kinh doanh theo từng địa bàn trên trang Thông tin điện tử của Ngành Thuế.

Hộ kinh doanh nếu phát sinh vướng mắc và có ý kiến phản hồi về doanh thu và mức thuế khoán thì liên hệ với cơ quan thuế để được giải đáp theo các cách sau:

Liên hệ trực tiếp với Đội thuế phường, Liên phường; Liên hệ trực tiếp với Bộ phận Một cửa của Chi cục Thuế; Gọi điện thoại đến Bộ phận hỗ trợ người nộp thuế theo số:05113.944319; Gửi văn bản đến cơ quan thuế các cấp.

Cơ quan thuế có trách nhiệm giải đáp chậm nhất trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi.

Mai Hồng

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT