Tìm kiếm
 

Quy định công thức tính lương hưu mới trong Luật bảo hiểm xã hội mới sửa đổi
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 09/12/2015 Lượt xem: 15

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi quy đinh, lao động nam nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi, mỗi năm tăng thêm một năm cho đến khi 20 năm đóng BHXH tương ứng với 45% ( năm 2018 là 16 năm; năm 2019 là 17 năm; năm 2020 là 18 năm; năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 trở đi là 20 năm ).

Đối với nữ, 15 năm đóng BHXH tương ứng với 45%, và sau đó cả nam và nữ đều tính thêm 2% cho mỗi năm, mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, để đạt được mức hưởng tối đa là 75%, nam phải đóng BHXH 35 năm và nữ phải đóng BHXH 30 năm.

Luật BHXH sửa đổi cũng tăng tỉ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi từ 1% lên 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Quy định cụ thể về thời điểm hưởng lương hưu: Đối với người đang đóng BHXH bắt buộc, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, thời điểm hưởng lương hưu được tính bắt đầu từ tháng liền kề sau tháng người lao lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

Mức bình quân tiền lương làm căn cứ tính lương hưu đối với người thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, Luật BHXH sửa đổi quy định lộ trình áp dụng cách tính lương bình quân theo năm bước giai đoạn để tiến tới thực hiện tính bình quân chung của cả quá trình đóng BHXH, bảo đảm bình đẳng giữa khu vực trong và ngoài nhà nước. Cụ thể: Tính bình quân của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu đối với người lao động tham gia BHXH trước năm 1995; tính bình quân của sáu năm cuối đối với tham gia BHXH trong thời gian từ ngày 01/01/1995 đến 31/12/2000; tính bình quân của tám năm cuối đối với người tham gia BHXH trong thời gian từ 01/01/2001 đến 31/12/2006 ( như quy định hiện hành ); tham gia BHXH từ ngày Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực thi hành đến 31/12/2019 thì tính bình quân của 15 năm cuối trươc khi nghỉ hưu; tham gia BHXH từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024, tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối; tham gia BHXH từ ngày 01/01/2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

Vũ Bá Bảo

(Nguồn: Ban Tuyên giáo TW)

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT