Sơn Trà: Tuyên truyền thành tựu của đất nước, thành phố, quận và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần
A+ | A | A-
Ngày đăng: 30/01/2022
Ban Tuyên giáo Quận ủy Sơn Trà vừa ban hành văn bản hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần; tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước, của thàn...

Ban Tuyên giáo Quận ủy Sơn Trà vừa ban hành văn bản hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và mừng Xuân Nhâm Dần; tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước, của thành phố Đà Nẵng và quận Sơn Trà năm 2021, cũng như các giải pháp, nhiệm vụ năm 2022.

 

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 92 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta; củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân ta đối với Đảng, với chế độ; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật và góp phần tuyên truyền, ca ngợi những thành tựu nổi bật của đất nước, thành phố và quận; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, phong phú cho Nhân dân. Qua đó tạo niềm tin, sự phấn khởi và khí thế mới trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước những thành tựu phát triển trong năm 2021; khơi dậy sức mạnh, ý chí, niềm tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng; tạo sự đồng thuận nhất trí cao về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; cổ vũ ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy nội lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, chủ động và tích cực tham gia tiến trình hội nhập quốc tế.

 

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Ban Tuyên giáo Quận ủy yêu cầu cần bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, thành phố, quận; phản ánh sinh động thực tế triển khai nhiệm vụ chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố và quận Sơn Trà; cần kết hợp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, chủ động, tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, phong phú, đa dạng, sáng tạo với quy mô và hình thức phù hợp gắn với việc thực hiện nghiêm các qui định về phòng, chống dịch COVID-19.

 

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Hồng Thủy

 

Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 345,262 Hôm qua: 1,737 - Hôm nay: 150 Tuần trước: 10,079 - Tuần này: 7,532 Tháng trước: 44,323 - Tháng này: 46,820 Đang trực tuyến: 40