Sơn Trà: 573 đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 209-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về "Xây dựng và phát triển quận Sơn Trà đến năm 2030 và những năm tiếp theo"
A+ | A | A-
Ngày đăng: 16/09/2022
Sơn Trà: 573 đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 209-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về "Xây dựng và phát triển quận Sơn Trà đến năm 2030 và những năm tiếp theo"
Sáng ngày 16/9, Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 209 -KL/TU ngày 22/6/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Xây dựng và phát triển quận Sơn Trà đến năm 2030 và những năm tiếp theo" và Chương trình hành động số 11 -CTr/QU ngày 12/9/2022 của Quận ủy Sơn Trà về thực hiện Kết luận số 209-KL/TU cho 143 đại biểu là cán bộ chủ chốt của quận và 430 đại biểu tại điểm cầu 7 phường thuộc quận.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tại Trung tâm hành chính quận Sơn Trà

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí Phan Duy Hòa - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy và Hoàng Sơn Trà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận lần lượt quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 209-KL/TU ngày 22/6/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Xây dựng và phát triển quận Sơn Trà đến năm 2030 và những năm tiếp theo"; Chương trình hành động số 11-CTr/QU ngày 12/9/2022 của Quận ủy Sơn Trà về thực hiện Kết luận số 209-KL/TU. Hội nghị cũng được nghe 04 phát biểu tham luận, tập trung vào nội dung trọng tâm triển khai thực hiện Kết luận số 209-KL/TU tại địa phương, đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thắng Lợi - TUV, Bí thư Quận ủy đề nghị các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng của Kết luận 209-KL/TU của Thành ủy và Chương trình hành động số 11-CTr/QU của Quận ủy Sơn Trà đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên và nhân dân toàn quận. Đồng thời, căn cứ đặc điểm tình hình, các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chương trinh để thực hiện có hiệu quả; đặc biệt, UBND quận khẩn trương xây dựng các đề án, chuyên đề, chương trình để triển khai chương trình hành động của Quận ủy. Bí thư Quận ủy cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với UBND quận chỉ đạo Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao quận mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nội dung Kết luận 209 -KL/TU và Chương trình hành động số 11-CTr/QU; yêu cầu UBKT Quận ủy đưa việc triển khai thực hiện nội dung này vào Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy hằng năm./.

Uyên Lê

Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 155,580 Hôm qua: 859 - Hôm nay: 766 Tuần trước: 7,462 - Tuần này: 5,595 Tháng trước: 29,797 - Tháng này: 12,581 Đang trực tuyến: 33