Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tƣ vấn Công trình: Đƣờng bê tông, mƣơng thoát nƣớc kiệt hẻm trên địa bàn quận Sơn Trà (giai đoạn 1)
A+ | A | A-
Ngày đăng: 10/06/2022

Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 217,730 Hôm qua: 1,015 - Hôm nay: 305 Tuần trước: 5,871 - Tuần này: 3,850 Tháng trước: 43,139 - Tháng này: 21,641 Đang trực tuyến: 34