Sơn Trà: Tập huấn Công tác mặt trận năm 2022
A+ | A | A-
Ngày đăng: 23/09/2022
Sơn Trà: Tập huấn Công tác mặt trận năm 2022
Ngày 23-9, khoảng 200 cán bộ mặt trận, các ban công tác mặt trận trên địa bàn quận Sơn Trà đã tham gia Hội nghị tập huấn Công tác mặt trận năm 2022. Hội nghị do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức.

Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, trong vòng 1 ngày, cán bộ mặt trận các cấp quận Sơn Trà được hướng dẫn, triển khai nội dung 4 chuyên đề có liên quan, bao gồm: Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, vận động, quản lý Qũy Vì người nghèo; Xây dựng lực lượng cốt cán phong trào làm nóng cốt trong công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc các cấp và Nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Hội nghị nhằm cập nhật những kiến thức, nội dung mới về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhất là những giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác Mặt trận trong thời gian đến. Trong đó, tập trung đến các mục tiêu hướng về cơ sở, khu dân cư; phát huy vai trò lực lượng cốt cán phong trào trong công tác vận động quần chúng; nâng cao năng lực giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng…, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội./.

Bùi Hường

Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 217,699 Hôm qua: 1,015 - Hôm nay: 274 Tuần trước: 5,871 - Tuần này: 3,819 Tháng trước: 43,139 - Tháng này: 21,610 Đang trực tuyến: 35