Quận ủy Sơn Trà: Tổ chức quán triệt các văn bản mới về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực
A+ | A | A-
Ngày đăng: 05/10/2022
Quận ủy Sơn Trà: Tổ chức quán triệt các văn bản mới về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực

Sáng ngày 05-10, Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận, 7 phường và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thắng Lợi - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đã trực tiếp giới thiệu, truyền đạt những nội dung cơ bản Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hội nghị cũng được quán triệt Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương; các công văn, kế hoạch của Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và văn bản của Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà về triển khai thực hiện tăng cường sự lãnh đạo chống tham nhũng, tiêu cực; nghe một số tham luận về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, công tác chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Quận ủy Sơn Trà phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Bí thư Quận ủy Sơn Trà Trần Thắng Lợi yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đưa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đi vào nền nếp và thực chất; từ đó góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn./.

Kim Dung - Quang Học

Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 217,860 Hôm qua: 1,015 - Hôm nay: 435 Tuần trước: 5,871 - Tuần này: 3,980 Tháng trước: 43,139 - Tháng này: 21,771 Đang trực tuyến: 40