Sơn Trà: Vận động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”
A+ | A | A-
Ngày đăng: 27/10/2022
Sơn Trà: Vận động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”
Ngày 26/20, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà ban hành Công văn số 3000/UBND-PTP về việc vận động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” do Bộ Tư pháp tổ chức.

Cuộc thi được tổ chức trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ 0h00 ngày 25/10/2022 đến 24h00 ngày 25/11/2022; thực hiện bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ website https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen/Pages/CuocThiTT.aspx.

Đối tượng tham gia Cuộc thi là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam. Nội dung Cuộc thi bao gồm các quy định về quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài; Luật Cư trú; pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; bầu cử; xuất cảnh, nhập cảnh; Luật Tương trợ tư pháp; pháp luật về đất đai, nhà ở; các quy định về chính sách bảo hộ của Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam tại nước ngoài cũng như chính sách của Nhà nước Việt Nam trong việc ưu đãi, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong mọi lĩnh vực…

Ủy ban Nhân dân quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể quận; Ủy ban nhân dân 7 phường vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; tuyên truyền rộng rãi về Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử, Đài truyền thanh quận và các kênh truyền thông khác để Nhân dân biết, tích cực tham gia, hưởng ứng.

Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây./.

Hồng Thủy

Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 284,220 Hôm qua: 1,118 - Hôm nay: 1,328 Tuần trước: 7,344 - Tuần này: 2,446 Tháng trước: 44,293 - Tháng này: 16,619 Đang trực tuyến: 48