Sơn Trà: Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
A+ | A | A-
Ngày đăng: 03/11/2022
Sơn Trà: Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày 02/11/2022, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Hoàng Việt đã ký ban hành văn bản về việc nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Sơn Trà.

Theo đó, UBND quận đề nghị Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, các phòng, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục chỉ đạo, quán triệt công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 7136/KH-UBND ngày 21/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019 - 2025 và Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025; đăng tải các thông tin pháp luật có liên quan về chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của cơ quan, đơn vị lên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; hướng dẫn các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi doanh nghiệp có yêu cầu, đề nghị; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật theo chuyên đề cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tăng cường tham mưu Ủy ban nhân dân quận hoặc trực tiếp trả lời theo thẩm quyền đối với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý; tham mưu Ủy ban nhân dân quận tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân quận (thông qua phòng Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân/ Sở Tư pháp thành phố khi có yêu cầu.

Nội dung chi tiết của văn bản xem tại đây./.

Hồng Thủy

Tin liên quan

 
 
 
Lượt truy cập: 284,057 Hôm qua: 1,118 - Hôm nay: 1,165 Tuần trước: 7,344 - Tuần này: 2,283 Tháng trước: 44,293 - Tháng này: 16,456 Đang trực tuyến: 48